ĐỐI VỚI TOUR MẠO HIỂM

Đối với tour một ngày
1. Không tính phí nếu quý khách hủy dịch vụ 03 ngày trước ngày khởi hành tour.
2. Nếu hủy dịch vụ trong vòng 03 đến 01 ngày trước khi khởi hành tour, tính phí 50% tổng thanh toán.
3. Nếu hủy đặt chỗ 24 giờ trước khi khởi hành tour, tính phí 100% tổng thanh toán.
4. Có thể sửa đổi chi tiết cho tất cả các dịch vụ tối đa 03 ngày trước khi khởi hành tour tùy theo tình trạng của tour đó hoặc có thể dời lịch khởi hành mà không phải thanh toán thêm các chi phí phát sinh.

5. Chỉ áp dụng hủy và sửa đổi dịch vụ cho quý khách hàng đã xác nhận thông tin qua email.

Đối với các tour từ 02 ngày 01 đêm trở lên
 1. Không tính phí nếu quý khách hủy dịch vụ 07 ngày trước ngày khởi hành.
2. Nếu hủy dịch vụ từ 03 đến 07 ngày trước khi khởi hành, tính phí 50% tổng thanh toán.
3. Nếu hủy dịch vụ 03 ngày trước khi khởi hành, tính phí 100% tổng thanh toán.
4. Có thể sửa đổi cho tất cả các dịch vụ tối đa 07 ngày trước khi khởi hành tùy thuộc vào tình trạng của tour đó.
5. Chỉ áp dụng hủy và sửa đổi dịch vụ cho quý khách hàng khi được xác nhận qua email.

Chính sách áp dụng chung cho tất cả các tour

1. Nếu vì bất kỳ lý do chủ quan nào phát sinh từ qúy khách hàng mà quý khách hàng buộc phải quay trở về trong khi đang tham quan thám hiểm, Jungle Boss không hoàn trả chi phí hoặc bồi thường thêm.
2. Nếu xét thấy có bất cứ nguy cơ khách quan nào có thể đe dọa đến an toàn của đoàn, hướng dẫn viên của chúng tôi có toàn quyền quyết định về điều chỉnh hành trình.
3. Trong trường hợp thời tiết xấu và không thể khởi hành tour, Jungle Boss sẽ gửi email cho quý khách sớm nhất có thể và thông báo một số lựa chọn sau:
– Jungle Boss có thể đổi sang tour khác nếu quý khách yêu cầu và phù hợp với tình hình tại thời điểm đó (vui lòng lưu ý: giá tour có thể bằng hoặc cao hơn/ thấp hơn và quý khách sẽ trả nhiều hơn/ ít hơn cho phụ phí)
– Nếu quý khách có thể sắp xếp thời gian, chúng tôi có thể dời ngày tham gia tour khi thời tiết thuận lợi.
– Nếu các lựa chọn trên không phù hợp với quý khách hàng, Jungle Boss sẽ hoàn trả 100% tổng thanh toán.

4. Đối với những khách hàng có lý do khách quan như đau ốm, các hãng vận tải thay đổi lịch trình, hoặc bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh thì Jungle Boss cam kết hỗ trợ dời lịch mà không thu thêm bất cứ khoản phí nào hoặc hoàn trả 100% tổng thanh toán.

ĐỐI VỚI HOMESTAY

1. Nếu thông báo hủy bằng văn bản hoặc email được thực hiện trước khi nhận
phòng 05 ngày, toàn bộ tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả.
2. Nếu thông báo hủy bằng văn bản hoặc email được thực hiện trong vòng 05 ngày trước ngày nhận phòng, không hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
3. Không hoàn trả cũng được áp dụng cho khách hàng vắng mặt.
4. Có thể sửa đổi cho tất cả các đặt phòng tối đa 05 ngày trước khi đến và phải dựa trên tình trạng Homestay tại thời điểm đó.
5. Chỉ áp dụng hủy và sửa đổi dịch vụ cho quý khách hàng khi được xác nhận qua email.
6. Đối với những khách hàng có lý do khách quan như đau ốm, các hãng vận tải thay đổi lịch trình, hoặc bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh thì Jungle Boss cam kết hỗ trợ dời lịch hoặc hoàn trả 100% tiền phòng.